Khu công nghiệp Rạch Bắp - An Điền
Cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

Luật Doanh Nghiệp

-         Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30314

-         Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp được Chính phủ ban hành ngày 14/09/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2015.

http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30729

-         Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT  về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 01/12/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2016.

http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=94331

-         Hướng dẫn chi tiết quy trình và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp của Bộ kế hoạch và Đầu tư.

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/helpandsupport/procedureguidelinesforbusiness/s%E1%BB%95tayh%C6%B0%E1%BB%9Bngd%E1%BA%ABn.aspx

Hình ảnh