Khu công nghiệp Rạch Bắp - An Điền
Cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

Luật Đầu Tư

-         Luật đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30315

-         Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, được Chính phủ ban hành ngày 12/11/2015, có hiệu lực từ ngày 27/12/2015, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2014.

http://vbqppl.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx?itemId=130ac4c6-9567-4c7e-9183-4347846a4df7&list=documentDetail

-         Hướng dẫn chi tiết về thành phần hồ sơ và quy trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với Nhà đầu tư nước ngoài) của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương.

http://dichvucong.binhduong.gov.vn/DVC/Default.aspx?tabid=55&p=0&mode=30

Hình ảnh