Khu công nghiệp Rạch Bắp - An Điền
Cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

Tin tức

Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong Quý I năm 2017

Những tháng đầu năm 2017, Bình Dương tiếp tục đạt được những kết quả khả quan trong công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tính từ đầu năm 2017 đến ngày 20/03/2017, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần trên toàn tỉnh đạt 1 tỷ 343 triệu đô la Mỹ, tăng 249% so với cùng kì năm 2016, đạt 95,9% so với kế hoạch năm (1,4 tỷ USD).

Trong đó bao gồm:

- 46 dự án đăng ký mới với tổng vốn đầu tư 800,3 triệu đô la Mỹ, tăng 206% so với vốn đăng ký mới cùng kỳ năm 2016;

- 20 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn điều chỉnh tăng thêm 538,28 triệu đô la Mỹ, tăng 356% về vốn đăng ký tăng thêm so với cùng kỳ năm 2016 trong đó bao gồm:

+ 18 lượt dự án đăng ký tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm 550,87 triệu đô la Mỹ;

+ 2 dự án giảm vốn với tổng vốn đăng ký giảm là 12,58 triệu đô la Mỹ.

- 8 lượt dự án góp vốn mua cổ phần với tổng giá trị góp vốn là 4,37 triệu đô la Mỹ, trong đó có 6 lượt dự án nhà đầu tư nước ngoài góp vốn trên 50% vốn điều lệ hoặc đầu tư vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trong quý I năm 2017, Bình Dương là địa phương đứng thứ 2 cả nước trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 1 tỷ 390 triệu đô la Mỹ(*) chiếm 18,04% tổng vốn đầu tư; đứng đầu là Bắc Ninh với tổng số vốn đăng ký 2,61 tỷ đô la Mỹ, chiếm 33,86% tổng vốn đầu tư; thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với 600 triệu đô la Mỹ, chiếm 7,78% tổng vốn đầu tư (nguồn: Cục đầu tư nước ngoài)

Theo địa bàn đầu tư:

+ Trong các khu công nghiệp thu hút 33 dự án mới với vốn đầu tư đăng ký mới 782 triệu đô la Mỹ và 12 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 535,8 triệu đô la Mỹ. Tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 1 tỷ 317,8 triệu đô la Mỹ, chiếm 97,5% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm trên toàn tỉnh. Các dự án được bố trí vào các khu công nghiệp phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

+ Bên ngoài các khu công nghiệp thu hút 13 dự án cấp mới với vốn đầu tư đăng ký mới 18,3 triệu đô la Mỹ, trong đó có 6 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp với vốn đăng ký là 13,35 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra còn có 6 dự án điều chỉnh tăng vốn với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 15 triệu đô la Mỹ. Tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 33,4 triệu đô la Mỹ, chiếm 2,5% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm trên toàn tỉnh.

Theo lĩnh vực đầu tư:

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 39 dự án đầu tư đăng ký mới, 18 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng số vốn đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm là 1 tỷ 60 triệu đô la Mỹ, chiếm 78,5%tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ đầu năm trên toàn tỉnh.

Theo đối tác đầu tư:

Trong quý I năm 2017, có 18 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư đăng ký mới và tăng vốn tại Bình Dương. Đài Loan dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 513,2 triệu đô la Mỹ, chiếm 38% tổng vốn đầu tư đăng ký, Singapore đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 430,3 triệu đô la Mỹ, chiếm 32% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng vị trí thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới, tăng thêm là 235 triệu đô la Mỹ, chiếm 17,5% tổng vốn đầu tư.

Một số dự án mới có vốn đăng ký đầu tư lớn như:

- Dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III, tổng vốn đầu tư 284,75 triệu USD do liên doanh Việt Nam - Singapore đầu tư tại huyện Bắc Tân Uyên với mục tiêu đầu tư, xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

- Dự án sản xuất sợi lốp KVT-1 với tổng vốn đầu tư 220 triệu USD do Kolon Industries Inc (Đài Loan) đầu tư tại Khu công nghiệp Bàu Bàng.

- Dự án Công ty cổ phần Tetra Pak Bình Dương (Singapore) vốn đầu tư đăng ký 124 triệu USD tại Khu công nghiệp VSIP II-A.

- Dự án Công ty TNHH Tata Coffee Việt Nam (Ấn Độ), vốn đầu tư đăng ký 63 triệu USD tại khu công nghiệp VSIP II-A.

Lễ trao GCNĐKĐT cho tập đoàn Kolon Industries (Đài Loan)

Một số dự án được đăng ký điều chỉnh tăng vốn lớn như:

- Dự án nhà máy Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Đài Loan) vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 485,8 triệu USD, tổng vốn đầu tư sau khi tăng thêm là 760 triệu đô la Mỹ tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng.

- Dự án Công ty TNHH Công Nghệ In Alliance (Singapore) vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 14,08 triệu USD, tổng vốn đầu tư sau khi tăng thêm là 40,6 triệu đô la Mỹ tại Khu công nghiệp VSIP, thị xã Thuận An

Lễ trao GCNĐKĐT cho  Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Đài Loan)

Lũy kế đến 20/03/2017, toàn tỉnh đã thu hút được 2.895 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 27 tỷ 119 triệu đô la Mỹ. Trong đó đầu tư vào các khu công nghiệp là 1.770 dự án với tổng vốn đầu tư là 18 tỷ 494,9 triệu đô la Mỹ, chiếm 68,2% số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn tỉnh.

Trong những năm qua, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Samoa  là những nước có mối quan hệ bền vững với tỉnh Bình Dương. Tính đến ngày 20/03/2017, Đài Loan là quốc gia có vốn đầu tư đăng ký lớn nhất tại Bình Dương với 748 dự án có tổng số vốn đăng ký là 5 tỷ 699 triệu đô la Mỹ, chiếm 21% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn tỉnh. Đứng thứ 2 là Nhật Bản với 246 dự án có tổng số vốn đăng ký là 5 tỷ 190 triệu đô la Mỹ, chiếm 19,1% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ 3 với 607 dự án có tổng số vốn đăng ký là 2 tỷ 623 triệu đô la Mỹ, chiếm 9,67% tổng vốn đầu tư; Singapore đứng thứ 4 với 154 dự án có tổng số vốn đăng ký là 2 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, chiếm 9,59% tổng vốn đầu tư. Samoa đứng thứ 5 với 70 dự án có tổng số vốn đăng ký là 2 tỷ 82 triệu đô la Mỹ, chiếm 7,68% tổng vốn đầu tư.

Long-SKHDT

Hình ảnh