Khu công nghiệp Rạch Bắp - An Điền
Cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

Tin tức

Thông báo Về việc cấp tài khoản sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 3114/BKHĐT-ĐTNN ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo trực tuyến về tình đầu tư trực tiếp nước ngoài, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến tất cả các Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nằm bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương những nội dung sau.

Căn cứ Điều 71 Luật Đầu tư năm 2014 và Điều 53, Điều 54 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư quy định về chế độ báo cáo hoạt động đầu tư. Theo đó, định kỳ hàng tháng, quý, năm tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Để thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên, Ban quản lý đề nghị những doanh nghiệp chưa thực hiện đăng ký tài khoản sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài khẩn trương tiến hành đăng ký để được cấp tài khoản sử dụng Hệ thống theo trình tự, thủ tục như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống tại địa chỉ dautunuocngoai.gov.vn/fdi vào mục Hướng dẫn sử dụng để tải phiếu đăng ký tạo tài khoản, điền đầy đủ thông tin và gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tầng 4A, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)

Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tài khoản cho doanh nghiệp theo đúng quy tắc và gửi thông báo về tên tài khoản và mật khẩu đến email của người phụ trách tài khoản được kê khai trong phiếu đăng ký tạo tài khoản của doanh nghiệp trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được phiếu đăng ký tạo tài khoản.

Bước 3: Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo được cấp tài khoản, Doanh nghiệp phải truy cập vào Hệ thống tại địa chỉ dautunuocngoai.gov.vn/fdi để đổi mật khẩu.

Trong quá trình hoạt động của dự án, nếu doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi thông tin liên quan đến nội dung đăng ký tài khoản, đề nghị doanh nghiệp thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo phiếu đăng ký tạo tài khoản.

Sau khi được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tài khoản, Doanh nghiệp có trách nhiệm truy cập vào Hệ thống tại địa chỉ dautunuocngoai.gov.vn/fdi bằng tài khoản đã được cấp để tự rà soát lại thông tin về dự án của doanh nghiệp và scan Giấy chứng nhận đầu tư (bản mới nhất) để đính kèm lên Hệ thống, thông tin của dự án sau khi được cập nhật sẽ được gửi tự động đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống tại địa chỉ dautunuocngoai.gov.vn/fdi vào mục Hướng dẫn sử dụng vào phần Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tải Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp báo cáo và cập nhật thông tin dự án.

Trường hợp những doanh nghiệp không đăng ký tài khoản và không thực hiện chế độ báo cáo theo các quy định nêu trên sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp liên hệ Phòng Hợp tác và Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Thanh Phong; điện thoại: 0650-3827954 hoặc 0913478706; email:  kinhtedoingoai@binhduong.gov.vn để được hướng dẫn.

Đính kèm: Thông báo Về việc cấp tài khoản sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư.

SoKHĐT-BBT

Hình ảnh