Khu công nghiệp Rạch Bắp - An Điền
Cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

Khu xử lý công nghiệp
- Hệ thống thoát nước:
+ Nước mưa được thoát qua hệ thống cống ngầm bê tông cốt thép.
+ Nhà máy xử lý nước thải : 
• Công suất : 6.000m3/ ngày (giai đoạn 1: 3.000m3/ngày).
• Nước thải được xử lý sơ bộ tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn loại B theo QCVN 24:2009/BTNMT trước khi thải ra hệ thống thoát nước thải chung của khu công nghiệp và được xử lý tập trung tại nhà máy nước thải của khu đạt loại A trước khi thải ra sông.
- Chất thải rắn:
Rác thải rắn từ các nhà máy sẽ được tập trung tại bãi rác trung chuyển của khu công nghiệp và được các xe chuyên dụng vận chuyển đến khu xử lý rác tỉnh Bình Dương. Tỉnh Bình Dương đang có kế hoạch đầu tư khu xử lý rác có quy mô 100 ha, cách khu công nghiệp 5 km. .

    Hình ảnh