Khu công nghiệp Rạch Bắp - An Điền
Cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

Dịch vụ cộng thêm
- Khu quản lý điều hành khu công nghiệp, trung tâm thương mại, khu trưng bày sản phẩm, ngân hàng, bưu điện.
- Khu dân cư có diện tích 50 ha đang được xây dựng bên cạnh KCN, giải quyết nhà ở cho 25.000 công nhân lao động trong KCN.

    Hình ảnh