Khu công nghiệp Rạch Bắp - An Điền
Cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

Cơ cấu sử dụng đất

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích (ha)

1

Nhà xưởng

189,53


2

Công trình phụ trợ và phục vụ khác (bao gồm: khu ban quản lý, trung tâm thương mại, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, trạm biến điện, phòng cháy chữa cháy, ngân hàng, bưu điện)


5,02

3

Nhà máy xử lý nước thải

3,23

4

Nhà máy cấp nước

1,41

5

Bãi trung chuyển rác

1,62

6

Đất giao thông

39,40

7

Đất cây xanh

38,39

8

Tổng diện tích

278,60

Hình ảnh